Zakładanie i rejestracja spółek, umowy spółki, kompleksowe prowadzenie procesów przekształceniowych (zmiana formy prawnej, łączenie, podział i likwidacja spółek). Bieżące doradztwo prawne dla organów spółek. Zbycie i nabycie spółek i przedsiębiorstw (due diligence, doradztwo prawne przy transakcji).