Kompleksowe doradztwo dla pracodawców i pracowników w zakresie roszczeń pracowniczych (m.in. rozwiązanie stosunku pracy, wynagrodzenia, godziny nadliczbowe, mobbing, dyskryminacja), audyty regulacji wewnętrznych pod kątem ich zgodności z wymogami prawa, zastępstwo procesowe przed sądami pracy we wszystkich instancjach. Doradztwo prawne dla menadżerów (kontrakty menadżerskie, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, rozwiazywanie sytuacji konfliktowych – roszczenia ze stosunku pracy, cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych), pomoc w negocjacjach oraz zastępstwo procesowe.