Doradztwo na etapie wstępnym sprawy – ocena szans i ryzyk planowanego postępowania procesowego, ugodowe postępowanie przedsądowe, zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych cywilnych i administracyjnych we wszystkich instancjach, zastępstwo prawne przed organami egzekucyjnymi, podatkowymi  oraz organami administracji.