Kompleksowa obsługa przedsiębiorców z branży IT oraz telekomunikacyjnej w tym operatorów. Obsługa prawna projektów informatycznych, przygotowanie i negocjowanie umów wdrożeniowych, serwisowych i utrzymaniowych oraz o przygotowanie autorskich rozwiązań informatycznych, umów międzyoperatorskich, operatorskich, o dostęp abonencki, dostęp telekomunikacyjny (w tym połączenie sieci), dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej, na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej, światłowodów, wymianę ruchu w sieciach, kolokację, hosting, dostawę Internetu i VoIP. Doradztwo przy sprzedaży infrastruktury telekomunikacyjnej powiązanej z jej finansowaniem, przygotowanie i negocjowanie kontraktów na dostawę sprzętu i usług. Doradztwo przy prawnym tworzeniu produktów „ciekawych” np. transakcjach zawieranych drogą elektroniczną, mikropłatnościach dokonywanych za pomocą telefonii mobilnej, tworzeniu branżowych portali internetowych. Reprezentacja przed GIODO, UKE, UOKiK.